ติดต่อเรา

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส
ชั้น 4  ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0-7353-2103 สื่อสาร โทรสาร 0-7353-2104 มท. 76051

  E-mail narathiwat@mol.go.th