การประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส