แรงงานจังหวัดนราธิวาสมอบประกาศนียบัตรบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม

 

แรงงานจังหวัดนราธิวาสมอบประกาศนียบัตรบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายบุญลอย เขียดนิล  แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส