Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานไตรมาส 2 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 8 พ.ย. 2565

สถิติแรงงานไตรมาส 1 ปี 2565

ครั้ง เผยแพร่โดย 8 พ.ย. 2565

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 3/2561

ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562

ตารางสถิติไตรมาส 4 / 2558

ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562
TOP