Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

การประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

  

  

TOP