Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส

TOP