Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

pll_content_description

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลกายูคละ อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

  • ผู้มีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว  เพื่อเข้ารับการจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30-09.00 น.

TOP