Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (จำนวน 1 อัตรา)

  • สามารถรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตัวเองได้ที่ : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  • อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code หรือกดอ่านได้ที่ไฟล์ที่แนบไว้

ไฟล์แนบ:

TOP