Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (จำนวน 1 อัตรา)

  • สามารถรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตัวเองได้ที่ : สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  • อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code หรือกดอ่านได้ที่ไฟล์ที่แนบไว้

TOP