Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

pll_content_description

 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

TOP