Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำวารสาร DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 42 ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-book)

pll_content_description

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำวารสาร DSD News ปีที่ 9 ฉบับที่ 42 ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-book) เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameQR กรมฝีมือแรงงาน

ขนาด : 71.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2564
TOP