Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิรินอละอาสาสมัครแรงงานอำเภอสุคิริน ้ข่าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึกเนื่องวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก(World Soil Day) ณ ตำหนักสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameปลูกต้นไม้

ขนาด : 1161.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 7 ธ.ค. 2564
TOP