Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิรินและอาสาสมัครแรงงานอำเภอสุคิริน เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนเชิงรุกในการเชิญชวนและพาประชาชนไปฉีดวิคซีนเพื่อป้องกันโรคCOVID-19 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกะลุบี และอสม.ในพื้นที่ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 บ้านกะลุบี หมู่ที่ 1 ตำบล มาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name2

ขนาด : 213.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 7 ธ.ค. 2564
TOP