Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการ รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2567

pll_content_description

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ รัติโชติ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล (ใหญ่) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอและพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการข่าว รายงานความคืบหน้าคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้น สรุปผลคดีที่สำคัญผลการปราบปรามยาเสพติด สถานการณ์ด้านแรงงาน และสถานการณ์ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

ไฟล์แนบ:

pll_file_name27.02.67(13.30น.)

ขนาด : 413.54 kb
วันที่สร้าง : 27 ก.พ. 2567
TOP