Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

pll_content_description

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอา
ฟีฟีย์ แวโดยี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล
ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายก
ฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
การประชุมฯ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 252.14 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2564
TOP