Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

             วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. “นายไพโรจน์ จริตงาม” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

             ในการนี้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายอาฟีฟีย์ แวโดยี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP