Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จริง (Onsite)

pll_content_description

          วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ
รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ฮารุสต
ัม มะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และ
ประเมินผลเบื้องต้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอุตสาหกรรม
จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จริง (
Onsite)
พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้านการเพิ่มมาตรการป้องกันให้เข้มงวด และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ลูกจ้างแรงงาน
ต่างด้าวฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท นราเพชรมั่นคง จำกัด ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จริง (Onsite) พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ด้านการเพิ่มมาตรการป้องกันให้เข้มงวด และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท เอส โอ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 317.27 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2564
TOP