Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส(ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 49/2564

pll_content_description

           วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 “นายไพโรจน์ จริตงาม” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส(ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 49/2564 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19, ผลการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งร่วมพิจารณาอนุญาตเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site และพิจารณาขั้นตอนการจัดงานรับปริญญา ในระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2565 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          โดยมี นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประชุม ศบค.นธ

ขนาด : 551.43 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 ธ.ค. 2564
TOP