Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

           วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ตามคำสั่งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า) เพื่อบูรณาการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meetng ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP