Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

              วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน/จังหวัด หารือประเด็นการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ผ่านระบบ GOOGLE MEET ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

TOP