Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 08.45 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นาย
อาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ
รักษา
ราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 277.43 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2564
TOP