Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์

073532103

อีเมล

narathiwatlabor@gmail.com

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4  ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0-7353-2103

สื่อสาร มท. 76051

โทรสาร 0-7353-2104

E-mail : narathiwat@mol.mail.go.th

TOP