Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายอาชวิน  ปุจฉากาญจน์

นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์

แรงงานจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 3/2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562

ตารางสถิติไตรมาส 4 / 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP