Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ

ประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ New

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 3/2561

ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562

ตารางสถิติไตรมาส 4 / 2558

ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP