Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงาน แบบฟอร์ม ITA-O16

9 เมษายน 2567

รายงานผลการดำเนินงาน แบบฟอร์ม ITA-O14

9 เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

1 เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

5 มีนาคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

11 มกราคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

19 ธันวาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

14 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

12 ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

6 กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

6 กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

6 กันยายน 2566
TOP