Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

โครงสร้างหน่วยงาน

 • ว่าง

  ว่าง

  แรงงานจังหวัด
  • นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย

   นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววิมาดา บินบือราเฮง

    นางสาววิมาดา บินบือราเฮง

    บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
  • นายศิวราช พรมมาดวง

   นายศิวราช พรมมาดวง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวบูไฮซะห์ มาหะ

    นางสาวบูไฮซะห์ มาหะ

    บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
   • นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์

    นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
TOP