Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์

  นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์

  แรงงานจังหวัดนราธิวาส
  • นางสาวนริศรา สุธัญญาวัชชัย

   นางสาวนริศรา สุธัญญาวัชชัย

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายณัฐพงษ์ รัติโชติ

    นายณัฐพงษ์ รัติโชติ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายมูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา

     นายมูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา

     พนักงานขับรถยนต์ ส2
     • นางสาวซูรือญานี เจ๊ะหลง

      นางสาวซูรือญานี เจ๊ะหลง

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาววิมาดา บินบือราเฮง

       นางสาววิมาดา บินบือราเฮง

       บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
       • นางสาวบูไฮซะห์ มาหะ

        นางสาวบูไฮซะห์ มาหะ

        บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
   • นายอาฟีฟีย์ แวโดยี

    นายอาฟีฟีย์ แวโดยี

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายฮารุสตัม มะ

     นายฮารุสตัม มะ

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
     • นางสาวสุภาวดี ชุมมิคสา

      นางสาวสุภาวดี ชุมมิคสา

      พนักงานทำความสะอาด
      • นางสาวทิพย์สุดา มัชฌิมา

       นางสาวทิพย์สุดา มัชฌิมา

       พนักงานทำความสะอาด
       • นายมะลี ซำซี

        นายมะลี ซำซี

        พนักงานดูแลตกแต่งสวน
        • นายเดชัย ยากรา

         นายเดชัย ยากรา

         พนักงานขับรถยนต์
   • นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์

    นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
984
TOP