Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอาชวิน  ปุจฉากาญจน์

  นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์

  แรงงานจังหวัดนราธิวาส
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

   • นางสาวนริศรา สุธัญญาวัชชัย

    นางสาวนริศรา สุธัญญาวัชชัย

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายอาฟีฟีย์ แวโดยี

     นายอาฟีฟีย์ แวโดยี

     นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
     • นายอัสริน บราเฮง

      นายอัสริน บราเฮง

      นักวิชาการแรงงาน
      • นายฮารุสตัม มะ

       นายฮารุสตัม มะ

       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
     • นางสาวซูรียานา บินแม

      นางสาวซูรียานา บินแม

      นักวิชาการแรงงาน
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   • นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

    นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์

     นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     • นางสาวซูรือญานี เจ๊ะหลง

      นางสาวซูรือญานี เจ๊ะหลง

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาวซูไฮลา บืองาฉา

       นางสาวซูไฮลา บืองาฉา

       นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาวพัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์

       นางสาวพัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์

       นักวิชาการแรงงาน
       • นางสาวบูไฮซะห์ มาหะ

        นางสาวบูไฮซะห์ มาหะ

        บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
       • นางสาววิมาดา บินบือราเฮง

        นางสาววิมาดา บินบือราเฮง

        บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
      • นางสาวรัตนาภรณ์ ชิณพงษ์

       นางสาวรัตนาภรณ์ ชิณพงษ์

       นักวิชาการแรงงาน
     • นายมูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา

      นายมูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา

      พนักงานขับรถยนต์ ส2
      • นายเดชัย ยากรา

       นายเดชัย ยากรา

       พนักงานขับรถยนต์
       • นายมะลี ซำซี

        นายมะลี ซำซี

        พนักงานดูแลตกแต่งสวน
      • นางสาวทิพย์สุดา มัชฌิมา

       นางสาวทิพย์สุดา มัชฌิมา

       พนักงานทำความสะอาด
       • นางสาวสุภาวดี ชุมมิคสา

        นางสาวสุภาวดี ชุมมิคสา

        พนักงานทำความสะอาด
TOP