Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส

TOP