Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

TOP