Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

รท.แรงงานจังหวัดนราธิวาส ออกตรวจเยี่ยมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

pll_content_description

      วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เชิงไว รท.แรงงานจังหวัดนราธิวาส ออกตรวจเยี่ยมโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรม สร้างรั้วโดมมัสยิดดารุลฟิรดาวส์ บ้านบลูกา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดยบัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยี่งอ และอำเภออื่นๆรวม 6 อำเภอ พร้อมพบปะพูดคุยหารือการดำเนินกิจกรรมกับผู้บังคับการฐานนาวิกโยธิน บ้านบลูกาสนอ กำนันตำบลตะปอเยาะ โต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้านบลูกา และบัณฑิตแรงงานที่มาร่วมกิจกรรม

  

  

  

  

  

  

TOP