Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameนราธิวาส 66

ขนาด : 3041.95 kb
วันที่สร้าง : 31 ส.ค. 2566
TOP