Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานตำบลเกียร์ เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนเชิงรุกในการเชิญชวนและพาประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันCOVID-19 ร่วมกับโรงพยาบาลสุคิริน ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameอินโฟ

ขนาด : 826.87 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 29 พ.ย. 2564
TOP