Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิรินและอาสาสมัครแรงงานมาโมง เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนเชิงรุกเชิญชวนและพาประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันCOVID-19 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาโมง และอมส.ในพื้นที่ ณ รพ.สต.บ้านกะลุบี หมู่ที่ 1 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name3

ขนาด : 203.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ธ.ค. 2564
TOP