Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

pll_content_description

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา 14.30 น. นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (นาย
เอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
Zoom
โดย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงาน
จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอา
ฟีฟีย์ แวโดยี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 245.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2564
TOP