Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และการใช้สิทธิทางศาล ครั้ง 1 และครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมโปรแกรม Cicso Webex meeting โดยมี นายกมล วิทยประภากร รกท.ผู้อำนวนการสำนักงานศาลปกครองจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองที่สาธารณะ

ไฟล์แนบ:

pll_file_name29.02.67(08.30น.)

ขนาด : 426.27 kb
วันที่สร้าง : 29 ก.พ. 2567
TOP