Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ยุทธศาสตร์​ด้านการพัฒนา​จังหวัด​ชายแดนภาคใต้ (กพต.)​ ครั้งที่​ 3/2564​

pll_content_description

               วันพฤหัส​บดีที่​ 28 ตุลาคม​ 2564 เวลา​ 10.00 น.​ นายอาชวิน ปุจฉากาจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้​ นางสาว​หยาด​น้ำฝน บุญมีลาภ และเจ้าหน้าที่​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ยุทธศาสตร์​ด้านการพัฒนา​จังหวัด​ชายแดนภาคใต้ (กพต.)​ ครั้งที่​ 3/2564​ ณ​ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น​ 4 ศาลากลาง​จังหวัด​นราธิวาส​ โดยมี​ พลเอกประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ เป็นประธานการประชุม​ ซึ่งมีสาระ​สำคัญ​ ดังนี้

               1 ความคืบหน้าการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ภาคใต้​ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ​ภายใต้​สถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019

               2 ความคืบหน้า​การแก้ไขปัญหา​การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา​ในพื้นที่จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้

TOP