Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

pll_content_description

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังปันยัง ลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดความรุนแรงหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการ D M H T T A ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จำนวน 45 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังปันยัง ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

TOP