Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ
รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน/จังหวัด หารือประเด็น
การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาสัมพันธ์รณรงค์
การฉีดวัคซีนโควิด-19 และการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 ผ่านระบบ
GOOGLE MEET ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ในการประชุมฯ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 255.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2564
TOP