Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.จ.นธ.) ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

         วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. “นายไพโรจน์ จริตงาม” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.จ.นธ.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทราบถึงสาระสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้

1. แผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

3. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ห้วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

        ทั้งนี้ นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระนรา-ภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประชุม ศอ.ปส.จ.นธ

ขนาด : 559.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 พ.ย. 2564
TOP