Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

pll_content_description

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ตรวจราชการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ร่วมกับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนรา
ภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานในการประชุมฯ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 252.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 24 ส.ค. 2564
TOP