Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเตรียมการบริหารจัดการแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไปทำงานภาคการเกษตร (สวนปาล์ม) ในประเทศมาเลเซีย

pll_content_description

วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ
รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส
ร่วมประชุมเตรียมการบริหารจัดการแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไปทำงานภาคการเกษตร (สวนปาล์ม)
ในประเทศมาเลเซีย
โดยมี นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ฝ่ายแรงงาน เป็นประธาน
การประชุมฯ ผ่าน
การประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM จากห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 276.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 25 ส.ค. 2564
TOP