Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมโครงการ “เรื่องเล่าปลุกพลัง” (Springboard Storytelling) โดยปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

           เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมโครงการ “เรื่องเล่าปลุกพลัง” (Springboard Storytelling) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานของปลัดกระทรวงแรงงานโดยตรง และร่วมคิดค้นแนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานและทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

          ทั้งนี้ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสจะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงานต่อไปในอนาคต

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameเรื่องเล่าปลุกพลัง

ขนาด : 580.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 22 มิ.ย. 2565
TOP