Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ขนาด : 101.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-04-07 04:35:20+07

pll_file_nameแบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ

ขนาด : 102.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-02-13 04:02:33+07

pll_file_nameคู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์

ขนาด : 2028.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-01-16 07:09:53+07
TOP