Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส 2561

ขนาด : 20.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 06:40:53+07

pll_file_nameแบบทะเบียนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส

ขนาด : 25.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 06:36:48+07

pll_file_nameแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณการจังหวัดนราธิวาส

ขนาด : 582.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 06:35:33+07

pll_file_name(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส ปี 2556-2559

ขนาด : 9058.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 06:34:48+07

pll_file_nameสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานของจังหวัดนราธิวาส

ขนาด : 263.83 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 06:33:56+07
TOP