Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลเเม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

TOP