Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการรายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

TOP